Kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 25 mei 2014 - 19:00
Predikant: 
ds. I. Hoornaar, Ermelo

Zondagavond in de dienst van 19.00 uur is ds. I. Hoornaar uit Ermelo de gastvoorganger.

Het thema van de dienst is 'Dan zijn wij niet meer .....zo"!

Intochtslied is Psalm 68: 7, overige te zingen liederen zijn Psalm 43: 3 en 4, Psalm 43: 5, Psalm 30: 5, Gezang 300: 1 en 4, Gezang 437: 1,2 en 3, Gezang 217: 1,2,3 en 4 en Psalm 17: 7.

De schriftlezingen komen uit 1 Corinthe 15: 50-58 en Filippenzen 3: 17-21.

We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben en u en jij worden van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.