Kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 20 juli 2014 - 10:00
Predikant: 
ds. A. Tromp, Krimpen a/d IJssel

Zondagmorgen in de dienst van 10.00 uur is onze oud wijkpredikant ds. A. Tromp uit Krimpen a/d IJssel de gastvoorganger.

Intochtslied is Gezang 313: 1,2,3,4 en 7, overige te zingen liedern zijn Psalm 86: 4 en 5, Psalm 119: 29 en 30, Gezang 47, Gezang 88 en Gezang 465: 4 en 5.

De schriftlezing komt uit Psalm 86 (HSV).

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8 en oppasdienst voor de allerkleinsten.

In verband met de verbouwing van Kerkplein 1 wordt de oppasdienst gehouden in het pand van de Fontein, Kerkstraat 32.

We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben en u en jij worden van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.