Kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 21 september 2014 - 19:00
Predikant: 
Ds. J. van Belzen, Delft

Zondagavond in de dienst van 19.00 uur is onze oud wijkpredikant ds. J. van Belzen uit Delft de gastvoorganger.

Intochtslied is Psalm 84: 1 en 2 (LvK), Lied 464 (Opwekking) Gezang 257 (lvK), Psalm 119: 53,65 en 67 (OB), Psalm 36 : 2 en 3 (LvK), Gezang 135 (Bundel 1938)

De schriftlezingen komen uit Psalm 136 en 2 Korinthe 4: 1-6 (HSV)

We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben en u en jij worden van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.