Kerkdienst in Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 19 oktober 2014 - 19:00
Predikant: 
ds. W.H. van Boeijen, Ter Aar

Zondagavond in de dienst van 19.00 uur is ds. W.H. van Boeijen uit Ter Aar de gastvoorganger.

Intochtslied is Psalm 86: 1 en 2, overige te zingen liederen zijn Gezang 268: 2, Psalm 86:3, Gezang 323: 4 en 7, Psalm 86: 4 en 5 en Psalm 86: 6 en 7.

De schriftlezing is Psalm 86 (NBG).

We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben en u en jij worden van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.