dankdienst voor gewas en arbeid (in Andreaskerk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
woensdag 7 november 2012 - 19:30
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende woensdag, 7 november, is het dankdag voor gewas en arbeid - een dankmoment dat we vanuit het verleden krijgen aangereikt om in het bijzonder stil te staan bij Gods goedheid die Hij in de achterliggende tijd ons gegeven heeft.

Om 19.30 uur hopen we in de Andreaskerk samen te komen en in deze dienst willen we stilstaan bij Jezus' woorden uit de Bergrede, Matteüs 6: 24-34; een gedeelte over bezorgdheid, maar bovenal over de zorg van een hemelse Vader.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 62: 1 en 5 - Psalm 107: 1 - Gezang 434: 4 en 5 - Psalm 145: 5 - Gezang 448: 1, 3 en 4 en Gezang 479: 1, 3 en 4.

Ik hoop dat u en jij er ook bij bent, of dat u met ons verbonden bent via de kerktelefoon of internet.

ds. M.L.W. Karels