dienst Stadswijk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 12 februari 2012 - 10:30
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Op zondag 12 februari hopen we in de tweede dienst van 10.30 uur met elkaar te lezen uit Matteüs 19: 30-20: 16 - de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard.

In deze dienst zingen we uit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 107: 1, 5 en 7 - Gezang 305 - Gezang 408: 1, 3 en 6 (scholenlied), Gezang 329 - Psalm 36: 2 en 3 en Psalm 145: 2 en 3.

Ik hoop dat we met elkaar een goede en gezegende dienst zullen hebben: in de kerk en ook wanneer u of jij thuis meeluistert.

 

ds. M.L.W. Karels