dienst zondag 4 maart (Stadswijk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 4 maart 2012 - 10:30
Predikant: 
dr. L. Westland, Elburg (Stadswijk)

Komende zondagmorgen hoopt in de Andreaskerk om 10.30 uur dr. L. Westland voor te gaan uit Elburg.
De schriftlezingen zijn uit Psalm 122 en Matteüs 20: 17-28. Tekst is Matteüs 20: 18a, waarbij het thema is: opgaan om overgeleverd te worden.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken: Gezang 399: 1 en 2 - Gezang 399: 3 en 4 - Gezang 481: 1 en 2 - Psalm 122: 1 - Psalm 122: 2 en 3 - Gezang 177: 1, 2, 3 en 6 - Psalm 72: 4 en 7.

We mogen uitzien naar en bidden om een goede en gezegende dienst.