doopdienst / met kinderkoor Hosanna

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 15 april 2012 - 10:30
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondagochtend zal in de tweede dienst (om 10.30 uur) de doop worden bediend aan Madelon Ritman.

Aan deze dienst zal medewerking worden verleend door het kinderkoor Hosanna. Al met al zien we uit naar een mooie dienst.

In deze dienst lezen we uit Johannes 20, de geschiedenis over de Opstanding van Jezus; we staan in het bijzonder stil bij de ontmoeting van Jezus met Thomas.

In de dienst is een liturgie aanwezig, die u ook in de bijlage aantreft. 

Een goede en gezegende dienst toegewenst,

 

ds. M.L.W. Karels