evangelisatiedienst - thema: Leef in het Licht!

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 11 maart 2012 - 19:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondagavond wordt er om 19.00 uur een evangelisatiedienst gehouden in de Grote- of Andreaskerk te Hattem.

Thema van de dienst is: Leef in het Licht! We denken na over dit thema vanuit Matteüs 5: 14-16 en Johannes 8: 12.

Muzikale medewerking wordt verleend door het gemengd koor Arioso uit Heerde, o.l.v. Jenny van Ark.

 

Iederereen is van harte uitgenodigd en neem gerust iemand mee!

Als evangelisatiecommissie en predikant zien we uit naar een goede dienst!

ds. M.L.W. Karels