Goede Vrijdag (Stadswijk) - viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
vrijdag 6 april 2012 - 19:30
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende vrijdag is het Goede Vrijdag. Als gemeente van Jezus Christus staan we stil bij zijn lijden en sterven op Golgotha.

Naast de verkondiging staan we hierbij stil door samen het Heilig Avondmaal te vieren, dat Christus heeft ingesteld om zijn dood te gedenken.

Tijdens de avonddienst lezen we vanuit de Bijbel: Psalm 22: 1-6 en Matteüs 27: 45-56; we zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 62: 1 - Psalm 62: 5 - Gezang 259 - Psalm 22: 1 - Gezang 189: 1 en 2 - Gezang 192: 1 en 4 - aan tafel zingen we Gezang 177: 1 en 6 en ons slotlied is Gezang 231: 1 en 3.

Ik hoop dat we met elkaar een gezegende dienst en viering mogen hebben; ook wanneer u thuis met ons verbonden bent via de middelen van de techniek.

ds. M.L.W. Karels