kerkdienst

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 17 juni 2012 - 19:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende drie zondagavonden willen we met elkaar stilstaan bij Romeinen 8, waarvan iemand eens zei: 'Zoals de Romeinenbrief het hoogtepunt is van de Bijbel, zo is Romeinen 8 het hoogtepunt van die brief.' Ik zou zeggen: dat wekt hoge verwachten!

Komende zondagavond lezen we van Romeinen 8 de verzen 1 t/m 11.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 100: 1 en 2 - Gezang 249: 1 - Psalm 118: 10 - Gezang 329: 2 en 3 - Psalm 121: 1 en 3 - Psalm 121: 4 en Gezang 477.

Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal, dat we volgende week zondag als gemeente hopen te vieren, zal deze dienst ook in het teken van de voorbereiding hiervan staan.

Ik hoop dat u en jij in de dienst erbij zal zijn, of dat u anderszins met ons verbonden bent.

ds. M.L.W. Karels