kerkdienst (in de Andreaskerk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 30 september 2012 - 9:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondag wordt in de hervormde gemeente het Heilig Avondmaal gevierd in de 2e ochtenddienst en in de avonddienst.

In de vroege dienst - waarin geen viering is - willen we met elkaar opnieuw stilstaan bij hoe God zich bekend maakt in deze wereld, en wat dat voor ons te zeggen heeft. Deze zondag horen we hoe God de Heilige is, van waaruit de oproep klinkt om heilig te zijn.

De lezing komt uit 1 Petrus 1: 13-25

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 138: 1 en 2 - Gezang 457: 1, 2 en 3 - Evang. Liedbundel 262 (scholenlied - Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad) - Psalm 105: 2 - Psalm 65: 2 en 3 en Gezang 444.

Laten we uitzien naar en bidden om een gezegende dienst.

 

ds. M.L.W. Karels