kerkdienst (in de Andreaskerk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 21 oktober 2012 - 9:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondagochtend willen we tijdens de vroege dienst stilstaan bij de ontmoeting die Jezus had met de Samaritaanse vrouw; vanuit deze ontmoeting willen we ontdekken wie God is en wil zijn voor ons!

We lezen uit Jesaja 55: 1-3 en Johannes 4: 1-18.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 84: 1 en 3 - Gezang 170: 1 en 3 - Psalm 146: 1 en 3 - Psalm 36: 3 - Gezang 75: 5 en 6 en Gezang 409: 1 en 5.

Ik hoop dat u en jij erbij aanwezig bent, of anderszins met ons verbonden bent.

ds. M.L.W. Karels