kerkdienst in de Andreaskerk (4e zondag van Advent)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 23 december 2012 - 19:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Tijdens de avonddienst van komende zondag - 4e Adventszondag - staan we stil bij de vraag: wie verwachten we met Kerst?

Dit n.a.v. de vraag van Johannes de Doper aan Jezus, zoals we die lezen in Lucas 7: 19: 'Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?'

We lezen uit Jesaja 61: 1-3 en Lucas 7: 18-30.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 80: 1 en 7 - Psalm 132: 3 en 10 - Gezang 66: 1, 3 en 4 - Gezang 168: 1 en 5 - Gezang 67: 1 en 3 en Psalm 130: 3 en 4.

Laten we uitzien naar en bidden om een gezegende dienst; hopelijk bent u en ben jij erbij, of met ons verbonden via kerkradio of internet.

 

ds. M.L.W. Karels