kerkdienst (in de Andreaskerk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 18 november 2012 - 10:30
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondag staan we in de tweede dienst (10.30 uur) stil bij het gedeelte uit Marcus 12: 1-12; hiermee volgen we het rooster van Vertel het Maar (kindernevendienst).

In dit gedeelte gaat het ondermeer over de wederkomst van Christus, waar we in deze weken aan het einde van het kerkelijk jaar meer bij bepaald worden.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 130: 3 en 4 - Gezang 289: 1 en 5 - Gezang 297 - Psalm 80: 4 en 6 - Psalm 118: 8 en 9 en Gezang 293: 1 en 3 (scholenlied).

Ik hoop dat u en jij erbij bent of dat u - thuis of elders - met de gemeente verbonden kunt zijn.

ds. M.L.W. Karels