kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 30 december 2012 - 9:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende zondag is de laatste zondag van 2012.

Om 9.00 uur is de dienst van de Stadswijk. In deze dienst staan we stil bij de geschiedenis, zoals Matteüs die beschrijft in hoofdstuk 2: 13-18.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 84: 1 - Gezang 437 - Gezang 146: 3, 5 en 8 - Gezang 329: 1 en 2 - Psalm 33: 4 en 7 - Psalm 149: 3 en 4.

Wees van harte welkom in de dienst, of om thuis mee te luisteren.

ds. M.L.W. Karels