kerkdienst in de Andreaskerk (Eerste Advent)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 2 december 2012 - 10:30
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Aanstaande zondag begint de Adventsperiode - de periode die als een voorbereiding voorafgaat aan het Kerstfeest.

Komende weken staan we in de ochtenddiensten, in zowel de verkondiging als de kindernevendienst, stil bij vier profeten uit het Oude Testament, die vooruitwijzen naar Jezus' (weder)komst.

Op deze Eerste Adventszondag luisteren we naar de profeet Zacharia, en het thema is: de Koning komt.

We lezen uit Zacharia 14: 4-9 en Lucas 21: 25-31.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 98: 1 - Psalm 98: 4 - Gezang 285: 2 en 4 - Gezang 127: 1 - Gezang 117: 1 en 7 - Psalm 72: 6 en 7.

De dienst wordt - naast kerkradio en internet - ook uitgezonden via Radio Hattem (www.rtvhattem.nl)

Ik zie uit naar een goede en gezegende dienst.

 

ds. M.L.W. Karels