kerkdienst - de finale!

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 1 juli 2012 - 19:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

De finale! Nederland ligt eruit, en u / jij?

Komende zondag - 1 juli - is de laatste van de drie avonddiensten over Romeinen 8. In deze laatste dienst is vers 27 het centrale vers, waar we lezen: 'wij zegevieren in dit alles glansrijk!'

Op de avond waarop de finale van het Europees Kampioenschap voetbal wordt gespeeld, is het thema van deze dienst: de finale! Nederland ligt eruit, en u / jij?

In deze dienst zingen we uit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 121: 1 en 3 - Gezang 320: 1 en 4 - Psalm 145: 2 en 3 - Gezang 90: 1 en 9 - Psalm 73: 9 en 10 en Gezang 466.

We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling: 2 Koningen 6: 14b-23 en Romeinen 8: 31-39.

Ik zie uit naar een goede dienst en hoop van harte dat u en jij er ook bij zult zijn, of met ons verbonden bent via de middelen van de techniek.

 

ds. M.L.W. Karels