Kerkdienst Stadswijk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 22 januari 2012 - 9:00
Predikant: 
ds. I. Hoornaar, Ermelo

In de vroege dienst van komende zondagochtend, onder verantwoordelijkheid van de Stadswijk, hoopt ds. I. Hoornaar uit Ermelo voor te gaan.

We lezen uit de Bijbel Marcus 1: 14-20, en het thema van de verkondiging is: Geroepen tot... navolging!

In deze dienst zingen we vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 65: 1 en 2 - Psalm 119: 3 en 17 - Evang. Liedbundel 325 (scholenlied) - Psalm 25: 6 - Gezang 47: 1, 2 en 3 - Gezang 442: 1, 2, 3 en 4 en Psalm 32: 3 en 4.

We mogen met verwachting bidden om en uitzien naar een gezegende dienst.

 

 

Tekst van het scholenlied, Evang. Liedbundel 325:

1. Onze Vader in de hemel,
heilig is uw Naam.
Laat uw Koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan
in de hemel, zo ook hier op aard’;

Refrein:
want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid;
want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

2. Onze Vader in de hemel,
geef ons daag’lijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen:
Hun vergeven die ons iets schuldig zijn; Refrein

3. En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid;
want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid

Amen. Amen.