Kerkdienst (Stadswijk)

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 3 juni 2012 - 10:00
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

De prijs voor het volgen van Jezus

Komende zondag staan we - net zoals in veel andere kerken - stil bij de lijdende kerk. Het is goed om erbij stil te staan dat er vandaag de dag veel geloofsgenoten zijn die moeten lijden omdat ze de Here Jezus volgen in hun leven.

In de dienst van 10.00 uur lezen we uit Handelingen 16: 19-40, waarbij we horen hoe Paulus en Silas moeten lijden omwille van het geloof.

We zingen in deze dienst vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 100: 1 en 4 - Psalm 62: 1 - Gezang 442: 1, 2 en 4 - Gezang 328 - Gezang 303 en Gezang 481: 1 en 4.

Ik zie uit naar en bid om een goede en gezegende dienst en hoop dat u en jij erbij aanwezig kunt zijn, of anderszins met ons verbonden bent.

 

Met een hartelijke groet,

ds. M.L.W. Karels