Oudejaarsdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
maandag 31 december 2012 - 19:30
Predikant: 
ds. M.L.W. Karels

Komende maandag, 31 december, mogen we als gemeente het jaar samen in de Andreaskerk afsluiten - een plaats waar we in het achterliggend jaar zo dikwijls bij elkaar zijn geweest: in tijden van vreugde, maar ook met ons verdriet.

Vanuit de zgn. oudejaarspsalm, Psalm 90, willen we terugkijken op het achterliggende jaar; maar mogen we vooral ook stilstaan bij Gods trouw. Hierbij lezen we ook Lucas 2: 25-32.

We zingen vanuit het Liedboek voor de Kerken: Psalm 62: 1 en 5 - Psalm 89: 1 en 7 - Gezang 426: 1 en 3 - Gezang 397: 1 en 3 - Gezang 397: 4 en 6 - Psalm 90: 1 en 8 en Gezang 393.

Hopelijk bent u en ben jij erbij, of met ons verbonden via kerktelefoon of internet - en mogen we op deze wijze een gezegende afsluiting van het jaar 2012 hebben.

ds. M.L.W. Karels