Update beroepingswerk Hervormde Wijkgemeente De Bron

Nieuws van de wijken
Hervormde wijkgemeente De Bron

Op donderdagavond 9 maart 2023 organiseerde de kerkenraad van onze wijkgemeente een gemeenteavond om te stemmen over het voorgenomen beroep op dominee M.H. Bil uit Dodewaard
Tijdens deze goed bezochte avond, stemde uiteindelijk 94 % van de aanwezigen voor het beroepen van dominee Bil.

Op zaterdag 18 maart 2023 is het beroep door onze wijkgemeente uitgebracht op dominee Bil, omdat er geen bezwaren ingediend zijn tegen de gevolgde procedure.

Op 19 en 22 maart zijn er diverse kennismakingsmomenten geweest met de gemeente en op dit moment heeft dominee Bil het beroep in overweging.

Het adres van de familie Bil, voor het sturen van een teken van meeleven:

Acaciastraat 1
6669 EM Dodewaard

Uiterlijk zaterdag 8 april 2023 hopen we te vernemen of dominee Bil naar Hattem komt. De kerkenraad wil u nogmaals vragen om te bidden voor dominee Bil en zijn gezin in deze periode.