Kerkbalans 2023

Nieuws
Algemeen

Kerkbalans 2023

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Kerkbalans 2022

Van de toezeggingen voor kerkbalans 2022 komen nog regelmatig wat toezeggingen binnen.

Toch zijn nog lang niet alle toezeggingen, die vorig jaar gedaan zijn binnen.

Daarom het volgende staatje:

  • Nog te ontvangen aan toezeggingen 2022 ± € 15.000,=. Misschien is het zo dat u denkt dat u betaald hebt, maar wij willen u vragen, kijkt u het nog eens even na a.u.b.
  • Maar er is over 2022 ook ± € 10.000 ontvangen aan niet toegezegde VVB.

 

Kerkbalans 2023

  • De actieperiode van Actie Kerkbalans 2023 zit erop. Graag willen we als campagneteam alle vrijwilligers hartelijk danken voor de geweldige inzet in de afgelopen periode! We hebben met elkaar veel werk verzet voor de kerk van morgen.
  • De opbrengst aan toezeggingen is tot nu toe € 337.000. Er is voor dit jaar begroot

      € 345.000.

  • Alle gevers willen wij hierbij hartelijk danken voor de toezeggingen.

 

Bankrekeningen voor VVB

Zoals u weet zijn we vanaf 1 januari 2022 gefuseerd tot de Protestantse Gemeente te Hattem.

Vanaf kerkbalans 2023 wordt u verzocht om de vrijwillige bijdragen (als u het zelf overmaakt) over te maken op het volgende bankrekeningnummer: NL62 RABO 0373 7214 12 t.n.v. Protestantse Gemeente Hattem.  Maakt u het tot nu toe over op een ander rekeningnummer, dan verzoeken wij u dat te wijzigen.