Ambulant predikant Hervormde Wijkgemeente De Bron

Nieuws
Hervormde wijkgemeente De Bron

De kerkenraad heeft Ds. E. J. Hempenius uit Barneveld benoemd als ambulant/ tijdelijk predikant. Deze benoeming geldt voor de vacante periode van De Bron. De benoeming gaat in op 9 januari. 

Wij zijn blij met de benoeming van deze ervaren predikant. 

Ds. Hempenius neemt de volgende taken op zich: - belijdenis catechese, crisispastoraat,regelmatig voorgaan in de erediensten,

In het kerkblad volgt over het tijdstip van catechese en het maken van afspraken met ds. Hempenius nadere informatie.

Daarnaast blijft pastoraal werker Jaap Klaassen werkzaam voor onze wijkgemeente. 

In de ochtenddienst van 15 januari wordt Ds Hempenius verbonden aan De Bron, na afloop van de dienst is er gelegenheid tijdens het koffiedrinken hem welkom te heten en kennis te maken.. 

In het komend kerkblad stelt ds. Hempenius zich verder voor.