Over ons

De Hervormde Gemeente Hattem en Gereformeerde Kerk Hattem verenigen zich op 1 januari 2022 tot Protestantse Gemeente Hattem. Met dit besluit worden de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk opgeheven. Onze huidige twee wijkgemeenten Stadsnoordwestwijk en Protestantse Wijkgemeente blijven bestaan en krijgen op 1 januari een nieuwe naam: Hervormde Wijkgemeente De Bron en Protestantse Wijkgemeente De Rank.

De laatste benodigde goedkeuringen voor samengaan zijn inmiddels verleend, waardoor de notariële akte voor samengaan kan passeren. De nieuwe Protestantse Gemeente Hattem telt een kleine 2500 leden. De Grote of Andreaskerk in de binnenstad en de Emmaüskerk aan de Dorpsweg blijven voorlopig beide in gebruik voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten.

Twee vitale wijkgemeenten

De fusiestuurgroep presenteerde eerder een unaniem pro samengaan advies met als focus een toekomstbestendige Protestantse Gemeente Hattem met twee vitale wijkgemeenten. Bij dat toekomstplaatje horen een fulltime predikant voor elke wijkgemeente en veel ruimte om ook op wijkniveau invulling te geven aan de eigen identiteit.

Andere pluspunten

Andere argumenten pro samengaan waren: een samenvoeging van de nu nog gescheiden ledenadministraties en begrotingen èn een forse vermindering van het aantal jaarlijkse kerkelijke vergaderingen. Zo maken de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente, de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk en de Federatieraad op 1 januari plaats voor een nieuwe compactere Algemene Kerkenraad. Daarnaast dragen beide kerkelijke gemeenten met dit besluit een steentje bij aan de Bijbelse oproep om niet gescheiden maar samen op te trekken in het geloof.

 

Hervormde Wijkgemeente De Bron

Hervormde Wijkgemeente De Bron was voorheen de Stadsnoordwestwijk, welke is ontstaan uit de volgende Hervormde wijkgemeenten

  • Hervormde Stadswijk: Tot de stadswijk behoort het centrum van de oude stad, aan de zuidzijde is de grens Parklaan/Verlengde Parklaan en aan de noordzijde Hendrikjesweg/Hessenweg.

  • Hervormde Noordwestwijk: Tot de noordwestwijk behoort het noordelijk gedeelte van Hattem vanaf de Hendrikjesweg en aan de zuidzijde tot en met de Hogenkamp.

De gegevens van Hervormde Wijkgemeente De Bron zijn te vinden aan de rechterkant.

Protestantse Wijkgemeente De Rank

Protestantse Wijkgemeente De Rank was voorheen De Protestantse Wijkgemeente, deze bestond uit:

  • Emmaüskerk
De gegevens van Protestantse Wijkgemeente De Rank zijn aan de rechterkant te vinden.