Welkom in Hattem! (gasten-info)

Welkom in Hattem!

Als Protestantse Gemeente i.w. te Hattem heten we u en jou van harte welkom; op onze website, maar ook ’s zondags tijdens de diensten.

De hervormde wijkgemeente Stadsnoordwestwijk komt  zondags samen in de Andreaskerk, op de Markt.
De Protestantse Wijkgemeente komt zondags afwisselend samen in de Andreaskerk, op de Markt, en in de Emmaüskerk, aan de Dorpsweg.
Dit geeft heel beknopt de hoofdlijnen van de gemeente weer.

De diensten in de Emmaüskerk worden - in de regel om de week -  ’s zondags gehouden om 10.00 uur;
De diensten in de Andreaskerk zijn iedere zondag om 10.00 uur en om 19.00 uur; om de week is er ook een dienst om 8.30 uur (zie:  http://www.pknhattem.nl/pagina/diensten)

Nadere uitleg over de gemeente

Nu vraagt het wel een nadere uitleg. Tot aan januari 2013 werden er in de Andreaskerk elke zondag drie diensten gehouden door de verschillende wijkgemeenten (met een eigen ‘kleur’), op wisselende tijdstippen.
Sinds de vorming van de federatie tussen de Hervormde Gemeente Hattem en de Gereformeerde Emmaüskerk houdt de Protestantse Wijkgemeente (die gevormd is vanuit de hervormde wijkgemeente Zuidwijk en de gereformeerde Emmaüskerk) de ene zondag dienst in de Andreaskerk, en de andere zondag in de Emmaüskerk. Wanneer er een dienst in de Emmaüskerk is, vervalt de vroege dienst in de Andreaskerk.

Verschillende wijkgemeenten

Zoals hierboven al staat aangegeven kent de Protestantse Gemeente i.w. te Hattem twee wijkgemeenten met een eigen ‘kleur’ (modaliteit), die op wisselende tijdstippen de diensten invullen (zie: https://www.pknhattem.nl/pagina/kerkblad/diensten).

De hervormde wijkgemeente Stadsnoordwestwijk is ontstaan uit de confessionele hervormde wijkgemeente Stadswijk en de hervormde, gereformeerde bond, wijkgemeente Noordwestwijk.
In de diensten wordt gelezen uit de Herziende Statenvertaling en gezongen uit de berijming van 1773 en het Liedboek voor de Kerken; daarnaast wordt er gebruik gemaakt van liederen uit de bundels Op Toonhoogte, Evangelische liedbundel, Liedboek voor de kerken oud, Liedboek voor de Kerken nieuw en de Hervormde bundel (1938).
Wijkpredikant is ds. B.J.D. van Vreeswijk.

De Protestantse Wijkgemeente is ontstaan vanuit de hervormde wijkgemeente Zuidwijk (midden-orthodox) en de gereformeerde Emmaüskerk.
In de diensten wordt gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 en gezongen uit het nieuwe Liedboek.
Wijkpredikanten is ds. Hortensius.

Nogmaals: wees van harte welkom in één van de diensten. 
Liedbundels zijn bij de ingang voor gebruik verkrijgbaar bij de koster. Mocht u nog verdere vragen hebben, neemt u dan contact op met: Gea Elkink, 038-4442705.