Catechese en toerusting

Huiscatechese wordt - voor het merendeel onder leiding van gemeenteleden - op enkele plaatsen in de wijkgemeente gegeven. Belijdeniscatechese wordt geleid door de wijkpredikant.
Incidenteel worden gemeenteavonden en een -zondag georganiseerd.

Er zijn verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan kringen, groepen en cursussen. In september ontvangt u bij het kerkblad de katern Leerhuis. Hierin vindt u het programma aanbod voor het gehele seizoen. In het kerkblad verschijnt regelmatig een reminder.