Leerhuis 2018-2019

 

Protestantse Gemeente i.w.
te Hattem

Programma
Leerhuis
2018-2019

Beste gemeenteleden en  andere belangstellenden.

Voor het seizoen 2018-2019 hebben we weer geprobeerd om een gevarieerd  programma voor het Leerhuis samen te stellen.
Wij hopen dat het programma voor een ieder wat wils biedt.

De doelstelling van het Leerhuis is als volgt geformuleerd: “op verschillende manieren van en met elkaar leren op het brede vlak van theologie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen met ruimte voor verschillende standpunten en visies”.
Het Leerhuis valt onder verantwoordelijkheid van de Federatieraad, met dien verstande: dat de desbetreffende wijken verantwoordelijk zijn voor de door hen aangedragen invulling van de avonden.
In principe worden sprekers gevraagd die een link met Hattem hebben. Het Leerhuis is niet geschikt als platform voor organisaties. 
Scholing van gemeenteleden voor bijvoorbeeld pastoraat en jeugdwerk is ons inziens een taak van de federatieraad en wijkkerkenraden.

U ontvangt dit katern los bij het kerkblad zodat u het kunt bewaren.
De activiteiten vinden plaats in de Emmaüskerk en De Ark (Andreaskerk).

Contactpersoon is mevrouw Gerry Jonker.
Opgeven, tot uiterlijk veertien dagen voor het door u gekozen Leerhuis-onderdeel, via de mail leerhuis@kpnmail.nl of door het invullen van het antwoordstrookje en dit te bezorgen bij mevrouw Geury de Vries, Grote Gracht 11, 8051 VH Hattem.

Bij een te geringe aanmelding kan een Leerhuis-activiteit geen doorgang vinden, daarom is het van belang u voor de avonden aan te melden.
Mochten er in het huidige programma aanbod wijzigingen of aanvullingen voorkomen dan zullen deze tijdig via het kerkblad of de website bekend gemaakt worden.

Dit jaar hadden wij graag ds. Han Wilmink uitgenodigd om samen met ons Bijbels te koken. Hij zou dit graag doen, maar stelt wel voorwaarden en logischer wijze zijn daar ook kosten aan verbonden. Voor een avond wil hij graag 30 personen ontvangen om te eten, 15 van hen koken ’s middags vanaf 15.00 uur. Tijdens de activiteit begeleidt hij, geeft hij tips en een presentatie. De kosten bedragen €30,- . Wij willen dit met plezier voor u organiseren maar zouden dan wel van te voren willen weten of daar belangstelling voor is. Wilt u hiervoor het aanmeldingsformulier invullen?

Een hartelijke groet,
De taakgroep Leerhuis
 

Overzicht leerhuis activiteiten

Datum
ma 29 okt 2018 Bibliodrama

Voor wie samen met anderen willen zoeken naar verdieping in hun geloof, in hun leven, is er gelegenheid om Bibliodrama te spelen. In Bibliodrama zoeken we naar verbinding tussen een Bijbelverhaal en ons eigen levensverhaal.

wo 31 okt 2018 Kring 12 artikelen, ds. v.d. Linde

Op 31 oktober komt de 12 artikelen kring o.l.v. ds. van de Linde weer bij elkaar.


 

di 06 nov 2018 Een gesprekskring over liederen en teksten rond begrafenis of crematie

Doelgroep 50-75 jaar

wo 14 nov 2018 Het ontstaan van de Bijbel

De Bijbel is niet als een meteoriet uit de hemel komen vallen en ook niet aan een schrijftafel gedicteerd, van alef, de eerste letter van het Hebreeuwse, tot omega, de laatste letter van het Griekse alfabet.

do 15 nov 2018 Een gesprekskring over liederen en teksten rond begrafenis of crematie

Doelgroep 50-75 jaar

wo 21 nov 2018 Filmkring

In de bundel “De lofzang gaande houden” me aangeboden ter gelegenheid van mijn afscheid, oktober vorig jaar, schrijft ds. A. Schipper: “Goede films bieden veel meer dan alleen ontspanning.

ma 10 dec 2018 Over een krimpende kerk

We zien het in Nederland en ook in Hattem: steeds minder kerkbezoekers.

za 15 dec 2018 Handlettering

Handlettering is het tekenen van mooie letters in allerlei vormen, maten en stijlen. Handlettering heeft niets te maken met een mooi handschrift of kalligrafie. De letters worden getekend en creativiteit wordt gestimuleerd.

ma 17 dec 2018 Bibliodrama

Voor wie samen met anderen willen zoeken naar verdieping in hun geloof, in hun leven, is er gelegenheid om Bibliodrama te spelen. In Bibliodrama zoeken we naar verbinding tussen een Bijbelverhaal en ons eigen levensverhaal.

ma 14 jan 2019 Dichter bij Job

De Bijbelse figuur Job spreekt tot onze verbeelding. Wat een mens allemaal kan overkomen. En de vragen die dit oproept. Waarom gebeurt dit? Hoe reageert de omgeving, familie en vrienden?

di 15 jan 2019 Vrouwen in de Bijbel, aartsmoeders van Israël

Het is zo'n vaste uitdrukking voor ons: God is de God van Abraham, Izaäk en Jacob.

Maar deze aartsvaders hadden vrouwen.

ma 21 jan 2019 Bibliodrama

Voor wie samen met anderen willen zoeken naar verdieping in hun geloof, in hun leven, is er gelegenheid om Bibliodrama te spelen. In Bibliodrama zoeken we naar verbinding tussen een Bijbelverhaal en ons eigen levensverhaal.

ma 04 feb 2019 Dichter bij Job

De Bijbelse figuur Job spreekt tot onze verbeelding. Wat een mens allemaal kan overkomen. En de vragen die dit oproept. Waarom gebeurt dit? Hoe reageert de omgeving, familie en vrienden?

ma 11 feb 2019 Anders in de kerk: bezinningsavond over geloof, kerk en homoseksualiteit

Regelmatig wordt in kerken het gesprek gevoerd over de positie van mensen met een homoseksuele geaardheid binnen de geloofsgemeenschap. Over die plaats wordt in verschillende kerken verschillend gedacht.

di 19 feb 2019 Voor elk wat wils (zingen met een zangpedagoog)

Er wordt in de kerken heel wat af gezongen. En wat er gezongen wordt is heel divers. Het huidige liedboek laat al een breed spectrum zien van allerlei stijlen en vormen.

di 19 feb 2019 Een gesprekskring over liederen en teksten rond begrafenis of crematie

Doelgroep 50-75 jaar

ma 25 feb 2019 Dichter bij Job

De Bijbelse figuur Job spreekt tot onze verbeelding. Wat een mens allemaal kan overkomen. En de vragen die dit oproept. Waarom gebeurt dit? Hoe reageert de omgeving, familie en vrienden?

do 28 feb 2019 Een gesprekskring over liederen en teksten rond begrafenis of crematie

Doelgroep 50-75 jaar

ma 04 mrt 2019 Ik geloof… Over twee moderne geloofsbelijdenissen

Vanouds is onze Protestantse Kerk in Nederland door geloofsbelijdenissen verbonden met de kerk van alle eeuwen. Met de algemene christelijke kerk door onder andere de Apostolische Geloofsbelijdenis.

za 09 mrt 2019 Narnia, De kronieken van Narnia deel 1

Deze film vertelt het verhaal van het kinderboek Narnia (het betoverde land achter de kleerkast) van C.S. Lewis. In zijn jeugdboeken over Narnia verweefde Lewis verschillende christelijke thema’s.

ma 11 mrt 2019 Bibliodrama

Voor wie samen met anderen willen zoeken naar verdieping in hun geloof, in hun leven, is er gelegenheid om Bibliodrama te spelen. In Bibliodrama zoeken we naar verbinding tussen een Bijbelverhaal en ons eigen levensverhaal.

ma 18 mrt 2019 Godsbeelden

De eeuwen door hebben gelovigen geprobeerd te beschrijven 'wie en hoe' God voor hen is. We kijken hoe deze woorden in de Bijbel, bij kerkvaders en huidige theologen verwoord werden.

do 04 apr 2019 De betekenis der heiligen

In de bijbel neemt het begrip ‘heilig’ een belangrijke plaats in.  Het volk Israël is door God geroepen  een ‘heilig volk’ te zijn (Ex. 19:6). Heiligheid is een wezenlijk kenmerk van de God van Israël (Ps. 99:9).

za 13 apr 2019 Stiltewandeling

Op zaterdag 13 april, kort voor de start van de Goede Week, wordt er in Hattem weer een Stiltewandeling gehouden. Dit keer niet op de avond of de middag maar aan het begin van de dag, met start en finish op de Gaedsbergh.

ma 06 mei 2019 Bibliodrama

Voor wie samen met anderen willen zoeken naar verdieping in hun geloof, in hun leven, is er gelegenheid om Bibliodrama te spelen. In Bibliodrama zoeken we naar verbinding tussen een Bijbelverhaal en ons eigen levensverhaal.