Kringen

Het  kringwerk is een belangrijk onderdeel van de opbouw van de gemeente. Voor veel mensen blijkt het waardevol te zijn: in kleinere kring doorpraten over je leven en over de plek van het geloof. Kringwerk helpt je om het geloof in je leven een plek te geven en te verdiepen. De relatie met andere gemeenteleden wordt versterkt.

 

Binnen de Noordwestwijk en Stadswijk zijn er enkele bijbel- en/of gesprekskringen actief. Informatie over deze kringen vind je hier.

We willen het kringwerk graag stimuleren en voor (nieuwe) mensen de mogelijkheid scheppen zich aan te aansluiten bij een bestaande kring of wellicht in de wijk samen een kring te starten. Als u of jij hier meer informatie over wilt hebben over een kring of andere informatie of antwoord op een vraag wilt hebben, neem dan contact op met Arjan Schrooten, (jaschrooten@solcon.nl / 038-4441817) of Eline van Vreeswijk (eline@vanvreeswijk.nl / 038-4443200)

Overzicht kringen

Kring Beschrijving kring
Bijbelkring Oosten

Jonge gemeenteleden, waarvan een aantal kinderen hebben.

Bijbelkring Van den Brink

Kring van gemeenteleden van middelbare leeftijd en ouder die één keer in de maand bij elkaar komen om samen na te denken over allerlei thema’s rond geloven. 

Gaedsberghkring

De leden zijn overwegend  gemeenteleden vanuit de StadsNoordwestwijkers.Maar ook anderen zijn van harte welkom.

Leeskring

Gemeenteleden die samen literatuur lezen en daarover in gesprek gaan.

Lidmatenkring
Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften”
Vrouwenkring

De kring bestaat uit vrouwen met elk een unieke achtergrond. De leden zijn te vinden in alle diensten van de Hervormde Kerk.

Zondagavond kring

De leden zijn over het algemeen ouders van opgroeiende kinderen en kerken voornamelijk in de Noordwestwijk en Stadswijk