Gedachtenisdienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar (Emmaüskerk)

Kerkdienst
Protestantse Wijkgemeente
Datum: 
zondag 24 november 2013 - 9:30
Predikant: 
Ds.E.R.Veen

Op zondag 24 november a.s. viert de Protestantse gemeente i.w. de laatste zondag van het kerkelijk jaar met een gedachtenisdienst in de Emmaüskerk. Aanvang 9.30 uur.

Voorganger is Ds.Egbert R.Veen, met bijdragen van de ouderlingen Bram Berends en Chris de Kok.

Het thema van de dienst is "...en de zee is er niet meer",

Medewerking aan deze dienst verleent de Andreascantorij o.l.v. Raghna Wissink.

De Schriftlezingen zijn uit Matteüs 14:22-31 en Openbaring 21:1-4

We zingen alle liederen uit het nieuwe Liedboek: "Er is een land van louter licht" (753:1,2,3,6) - "Geprezen zij God" (150a:2,3) - "Ik weet van een stad die komen zal" (771) - "Vergeet niet hoe wij heten" (731) - "Voor alle heiligen in de heerlijkheid (727:1,2) - "U zij de glorie" (635).

Er is oppasdienst voor de allerkleinsten en tijdens de dienst is er kindernevendienst voor alle groepen.