Kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Stadswijk
Datum: 
zondag 26 juli 2015 - 19:00
Predikant: 
ds. J.H. van Osch, Vaassen

Zondagavond is ds J.H. van Osch uit Vaassen onze gastpredikant.

De schriftlezing komt uit Marcus 10:13-27.

Het thema van de preek is "Gods mogelijkheid".

We hopen met elkaar op een gezegende dienst en u en jij zijn van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.