Het ontstaan van de Bijbel

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
woensdag 14 november 2018 - 20:00
Locatie: 
Emmaüskerk

De Bijbel is niet als een meteoriet uit de hemel komen vallen en ook niet aan een schrijftafel gedicteerd, van alef, de eerste letter van het Hebreeuwse, tot omega, de laatste letter van het Griekse alfabet. Integendeel, de Bijbel is gedurende een lange tijd, globaal tussen 500 voor onze jaartelling tot ca. 100 na Christus, onder sterk wisselende omstandigheden ontstaan. Als gevolg daarvan lezen we in de Bijbel soms meer of minder tegenstrijdige geluiden.

Een voorbeeld: als Abraham in Genesis 25, 8 sterft, wordt hij volgens de NBV verenigd met zijn voorouders.  Die bevonden zich naar men meende in de sje’ol, een soort van onderwereld waarover de Bijbel verder zwijgt. In 2 Makkabeeën 7 is echter sprake van iets als een hemel, waar mensen die voor God gestorven zijn, heen gaan. In het Nieuwe Testament is er strijd tussen de farizeeën, die wel en de Sadduceeën, die niet in een verrijzenis uit de dood geloven. Het hiernamaals blijkt dan bovendien twee afdelingen te hebben.

Hoe moeten we zulke verschillen een plaats geven? Hoe is de Bijbelse traditie gegroeid en hoe staan wij daarin? Tegen deze achtergrond hoop ik 14 november iets over het ontstaan en de groei van onze Bijbel te vertellen en daarover van gedachten te wisselen.

Inleider
Dhr. Evert van den Berg

Contactpersoon
Mw. Gerry Jonker, jonker.d@hetnet.nl)