Mystieke teksten; Meister Eckhart

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
donderdag 14 november 2019 - 20:00
Locatie: 
Emmaüskerk

Preken lezen van Meister Eckhart ( 1260 – 1328)
Eén van de grootste mystici uit de christelijke traditie is zonder twijfel Meister Eckhart. Door de eeuwen heen blijken zijn preken een grootse zeggingskracht te bezitten. Zijn taal getuigt van eenvoud en diepte. Wie op zoek is naar wat het alledaagse overstijgt en dat tegelijk in een nieuw licht wil zien, zal bij Meister Eckhart meer dan het nodige vinden. Zijn aansporing tot inkeer in jezelf en het loslaten van al het bijkomstige in het leven voert tot verrassende ontdekkingen en innerlijke rijkdom. Wie zo’n zoektocht wil meemaken nodig ik, ds. Wiert Sarolea uit in het najaar samen enkele preken van Eckhart te lezen. De begeleiding zal ik samen met lekendominicaan Evert van de Berg  uit Zwolle  verzorgen. En natuurlijk zorg ik voor kopieën van de preekteksten, in de prachtige vertaling van de dichter C.O. Jellema.  

Inleider 
Ds. Wiert Sarolea en dhr.Evert van den Berg

Contactpersoon 
Ds. Wiert Sarolea, wiertwps@kpnmail.nl