Kerkbalans 2024

Beste Gemeenteleden van de Protestante Gemeente te Hattem,

Ook in 2024 zouden we graag namens de Protestante Gemeente te Hattem een beroep op u doen. De inkomsten van de actie Kerkbalans dekken zo’n 70% van de kosten van onze gemeente. Daarom is deze actie zo belangrijk en brengen we deze graag bij u onder de aandacht.

In onze begroting voor 2024 houden we rekening met een opbrengst van € 351.000 van de actie Kerkbalans. In 2023 was dit € 345.000. Het zal u niet zijn ontgaan, dat de prijzen voor energie, brandstof en levensmiddelen hard zijn gestegen. Als kerk worden we daar ook mee geconfronteerd en het is een flinke opgave om een sluitende begroting te realiseren.

Om in 2024 een sluitende begroting te realiseren, zouden we u willen vragen om een (geringe) verhoging van uw gift te overwegen

Met uw gift kunnen we kerk blijven in Hattem, niet alleen nu, maar ook morgen, voor mensen die elke zondag een dienst bezoeken, voor zoekers die op zondagmorgen wellicht voor het eerst binnen lopen. Bovenal voor een gemeenschap die Jezus Christus wil volgen en Hem samen wil dienen.

Op deze pagina kijken we terug op 2023 en schetsen we de ontwikkelingen voor 2024.

Geeft u ook, voor de kerk van morgen? Vandaag kan het.
Alvast hartelijk dank!

Uw college van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Hattem

 

Korte terugblik op 2023 en vooruitkijk op 2024

Het was een uitdagend jaar om onze rekening sluitend te krijgen. Hieronder een korte terugblik op het afgelopen jaar. Vanuit de verschillende posten kijken we ook vooruit naar 2024.

Inkomsten

Het begrote bedrag uit de actie Kerkbalans in 2023 van € 345.000 hebben we grotendeels weten te realiseren. Waarvoor hartelijk dank!

We zien de inkomsten vanuit de collectes in de kerkdiensten wat teruglopen. Gelukkig weten we deze terugloop op te vangen met de inkomsten van de verhuur van voormalige pastorieën. Daarnaast is er in 2023 geld uit spaarcontracten (met een laag rentepercentage) vrij gekomen. Dit geld hebben we voor een aanzienlijk hoger rentepercentage opnieuw vast kunnen zetten.

We hebben er vertrouwen in, dat we met een kleine verhoging, ook in 2024 het begrote bedrag gaan
realiseren.

Uitgaven

De energiekosten waren in 2023 de grootste onzekere factor. Onze leverancier, Energie voor Kerken, stelt jaarlijks haar tarieven vast op 1 januari. Op 1 januari 2023 werden we geconfronteerd met een aanzienlijke verhoging. Daarom hebben we de thermostaat flink terug moeten draaien. We begrijpen dat dit heel vervelend is geweest. Hadden we dat niet gedaan, dan waren we in 2023 enkele tienduizenden euro’s in de rode cijfers beland. Op het moment van schrijven van deze brief (november 2023), zijn de tarieven voor 2024 nog niet bekend. We houden de thermostaat vooralsnog laag, behalve tijdens de kerstperiode. In deze periode hopen we het zo aangenaam mogelijk te maken. Afhankelijk van de exacte tarieven voor 2024 passen we ons beleid aan.

 

Een minder onzekere factor was de pastorale bezetting. Deze was begroot op een fulltime predikant voor beide wijken. Wijkgemeente “de Bron” was in 2023 vacant en heeft haar pastorale bezetting ingevuld met een kerkelijk werker, een ambulant predikant en extra gastpredikanten in de zondagse diensten. Opgeteld heeft dit minder gekost dan een fulltime predikant. Blij en dankbaar zijn we met de komst van dominee de Groot naar wijkgemeente de Bron. In 2024 zijn kosten begroot voor de
verhuizing van familie de Groot naar Hattem.

In 2023 is de pastorie aan de Grote Gracht flink onder handen genomen. Een deel van het jaar hebben we huurinkomsten genoten uit deze pastorie. Vervolgens is het pand aangepast aan de eisen van deze tijd. Een investering voor de toekomst, die zeker zijn waarde blijft houden.

 

Wist u dat uw giften aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar zijn voor de belasting? Met een periodieke gift zijn ze zelfs volledig aftrekbaar. U zou dan kunnen overwegen om het belastingvoordeel aan de kerk te schenken. Voor hetzelfde geld geeft u dan meer! Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl

Geef vandaag voor de kerk van morgen