Bijzondere diensten

Het Heilig Avondmaal

Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt op vier(*) zondagen per jaar bediend; voorts op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag. 
In “De Bongerd” viermaal en in de “Hof van Blom” tweemaal per jaar.

* De Zuidwijk heeft twee extra avondmaalsdiensten

Bediening Heilige Doop

Regelmatig vindt ook bediening van de Heilige Doop plaats. Iedere wijkkerkenraad verzorgt bij toerbeurt deze diensten.

De volgende doopdiensten worden gehouden op:

  • -

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen met de predikant of scriba van de betrefende wijk.

Bid- en dankdagen

Op bid- en dankdagen is er in samenwerking met het Protestants Christelijk Onderwijs ’s morgens een dienst die afgestemd is op de kinderen..