Contactadressen

 
Administrateur Dhr. W. van der Weerd
038-4448800
wvanderweerd@kpnmail.nl
AndreasCantorij Mw. G. Eilander
038-4443469       
Archivaris Dhr. H. van der Vosse
hvosse@live.nl
Beamerteam

Dhr. B. Brouwer
038-4445994
beamerteamemmauskerk@gmail.com

Beheerder gebouwen
Emmaüskerk 
Dhr. B. Brouwer
038-4441854 
College van kerkrentmeesters  
Diaconale kaartenbak Stichting “Voor Mekaar”
op werkdagen bereikbaar van 9-13 uur
06-22066754
Kerktelefoon
Andreaskerk
Dhr. A. Tijssen
Vlierkamp 4
8051 MP Hattem
038-4442448
Kerktelefoon
Emmaüskerk
Dhr. G. Grit
038-4445056
ggrit@hetnet.nl   
Kerktelevisie
Andreaskerk
Dhr. G. Grit
038-4445056
ggrit@hetnet.nl
 
Kerktelevisie
Emmaüskerk

Dhr. B. Brouwer
038-4445994

Kindernevendienst

Mw. J. Nagelhout
038-4448410

Mw. B.D. Hoexum
06-23218046
hoexum.b@gmail.com

Kosters

Mw. J.A.W. Brouwer-van Beek
koster.​emmauskerk@pknhattem.​nl​
06-10506531 of 038-4441939

Dhr. H.Rook
038-4445284

Dhr. A. Visch
038-4443436 of 06-55911616 

Oppasdienst
Mw. A. Rouwenhorst
06-51499953
Opendeurwerk Mw. G. de Vries
038-4443941      
Preekvoorziening Dhr. B. van der Ziel
038-4442839
Website

Jacco Ansmink
038-4446817

Jan de Groot
038-4445046

Zending Mw. I. Pauw
038-4443187