Kerkdiensten

De kerkdienten worden om en om in de Andreaskerk en Emmaüskerk gevierd, zie hiervoor het overzicht van de diensten.

In de kerkdiensten wordt meestal gebruik gemaakt van het nieuwe Liedboek, de Bjbellezingen zijn uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

In 'bijzondere' diensten kunnen ook liederen uit andere liedbundels gezongen worden.

De orde van dienst is door middel van een PowerPoint presentatie op schermen te zien.

In verbondenheid met elkaar en de gemeente van Christus brandt gedurende de dienst de Paaskaars (het licht van Christus), ook hangt er aan de preekstoel een antependium en draagt de voorganger een stola.

Tijdens de morgendiensten is er kindernevendienst in de bijruimtes van de kerkgebouwen. Ook de oppasdienst voor de jongste kinderen is in één van de bijruimtes van de kerkgebouwen.

Voor gemeenteleden die niet in staat zijn om naar de kerkgebouwen te komen bestaat de mogelijkheid om de diensten thuis mee te vieren doorgebruik te maken van "kerkdienst beluisteren", kerktelefoon of kerktelevisie. Neem voor de laatste twee moglijkheden contact op met degenen die hiervoor zorg dragen. (zie contactadressen) 

 

De Andreas Cantorij verleent regelmatig medewerking in kerkdiensten. Muzikale medewerking van gemeenteleden wordt altijd op prijs gesteld.