Open Deur Commissie Zuidwijk

De commissie houdt zich hoofdzakelijk bezig met het maandelijks verspreiden van het blad “Open Deur”in Hattem. Open Deur is een oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken.

Daarnaast is er één keer per jaar een “Open Deur”dienst in onze kerk, deze dienst wordt door de commissie tezamen met de predikant voorbereid. Het thema van dienst sluit meestal aan bij het thema van het blad “Open Deur” welke in die maand verschijnt. Er is tijdens deze diensten altijd muzikale medewerking van een koor of orkest.

Contactadressen

Mw. G. de Vries
Grote Gracht 11
Hattem
Tel. 038-4443941

Mw. A. Rouwenhorst
Waalstraat 71
Hattem
Tel. 038-4445989