Diaconie

Bankrekeningnummer diaconie Andeaskerk
NL12 RABO 0325 7023 65

Bankrekeningnummer diaconie Emmauskerk
NL71 RABO 0325 7111 00

 

Voorzitter Diaconie
A. vd Ham
Secretaris Diaconie 

Mw. M. Juk-Kamminga

Penningmeester Diaconie  M. Bronsveld