Diaconie

Bankrekeningnummer diaconie Andeaskerk
NL12 RABO 0325 7023 65

Bankrekeningnummer diaconie Emmauskerk
NL71 RABO 0325 7111 00

 

Voorzitter Diaconie
A. vd Ham
Secretaris Diaconie 

A. Rouwenhorst-Bleijenburg
0384445989    

Penningmeester Diaconie  M.Bronsveld