Protestantse Wijkgemeente 'De Rank'

De Rank wil een open gemeenschap zijn waarin de leden, jong en oud, zich met elkaar verbonden voelen. De Rank wil een herberg zijn voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie en rust. Ook wil zij een broedplaats zijn voor nieuwe ideeën over geloof, kerk en samenleving. Veel vrijwilligers dragen bij aan de opbouw van onze wijkgemeente.

Wij zijn een actieve en levendige gemeenschap waarin geloof, vreugde, verdriet en alles wat wij in ons (gemeente)leven tegenkomen kan worden gedeeld. Wij zijn ook een veelkleurige wijkgemeente, op zoek naar een eigentijdse betekenis en vertaling van de Bijbelse boodschap, ook met nieuwe vormen. De kerkelijke ambten staan in deze wijkgemeente open voor mannen en vrouwen en het is voor mensen van gelijk geslacht mogelijk hun huwelijk of levensverbintenis te laten (in)zegenen. Dit alles doen wij in verbondenheid met de christelijke traditie, die mede door onze ouders en voorouders is overgedragen, en met de kerk van alle eeuwen.

Predikant

Ds. W. Hortensius
Gaedsbergh 13
8051 LH Hattem
Tel. 038-4524660
hortensiusw@gmail.com

 


 
 
Scriba  

Mw. A.J Rouwenhorst 
Vijverstraat 18
8051 NB Hattem
tel. 06-51499953
scribapw@pknhattem.nl
a.j.rouwenhorst1@kpnmail.nl