De steppe zal bloeien

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
dinsdag 13 februari 2024 - 20:00
Locatie: 
Emmaüskerk

Op 9 april 2023 is Huub Oosterhuis overleden, 89 jaar oud. Hij was een theoloog, dichter, uitgetreden priester. Er gaat bijna geen kerkdienst voorbij, of wij zingen wel een lied van Huub Oosterhuis. Hij heeft voor zijn progressieve katholieke generatiegenoten veel betekend, omdat hij hun de liturgie in het Nederlands heeft gegeven. Hij liet protestanten en katholieken zien dat een kerk een levende gemeenschap moet zijn waar iedereen verwelkomd wordt, een gemeenschap die niet anders kan dan politieke standpunten innemen tegen onrecht en onderdrukking. De generaties daarna, de huidige veertigers en vijftigers, werden door hun ouders meegenomen naar missen en kerkdiensten, maar wisten soms niet goed meer wat ze daar te zoeken hadden. Hen heeft Oosterhuis helpen ontdekken dat er een andere taal is om het onzegbare te omschrijven dan de traditionele woorden van de kerk. Sommigen bezochten daarna zijn ekklesia of de Dominicuskerk in Amsterdam en zijn daar van zijn teksten gaan houden Of ze gingen naar de religieus-politiek-culturele centra die hij oprichtte. Anderen zongen zijn teksten in protestantse en katholieke kerken overal in het land en hebben op die wijze kennisgemaakt met zijn poëzie. Huub Oosterhuis voelde zichzelf geïnspireerd door dichters als Leo Vroman, Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt. Pater van Kilsdonk, Oosterhuis’ eerste leermeester, noemt Oosterhuis ‘een grootse vernieuwer in alle kerken’.Literaire prijzen krijgt Oosterhuis nauwelijks. Waardering valt hem vooral in vrijzinnig christelijke kring ten deel. Hij ontvangt een eredoctoraat aan de protestantse Vrije Universiteit. Met name zijn toespraak bij de uitvaart van Prins Claus wordt breed gewaardeerd. Er is ook kritiek. In 2010 blijkt dat door bisschoppelijke censors veel van zijn liederen in de ban worden gedaan. Eén van de censoren zegt: ‘De liederen van Oosterhuis zijn enkel gericht op gerechtigheid, en niet op aanbidding.’ Is Huub Oosterhuis bij de generaties boven de 40 bekend, bij jongeren lijkt dat minder het geval. Ze kennen zijn naam wel. Huub Oosterhuis: de vader van Trijntje en Tjeerd. Zijn kinderen kregen alle ruimte hun eigen talenten te ontwikkelen.Tijdens deze inspiratieavond willen wij de betekenis van Huub Oosterhuis voor de kerk en voor onszelf pogen te duiden. Ik zal beginnen met een schets van zijn leven en zijn werk. Uiteraard zullen wij ook enkele gedichten beluisteren en een paar bekende liederen van hem zingen. Kortom: een bijeenkomst om geïnspireerd te raken door deze veelzijdige en spraakmakende vernieuwer.