Een gesprekskring over liederen en teksten rond begrafenis of crematie

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
dinsdag 6 november 2018 - 20:00
Locatie: 
Emmaüskerk

Doelgroep 50-75 jaar

De bedoeling is met elkaar af te tasten welke teksten, gebeden en liederen uit de bijbel en de christelijke traditie vandaag de dag ons nog iets te zeggen hebben voor de eigen geloofsbeleving met oog op een begrafenis of crematie. Deze concrete toepassing blijft steeds de leidraad in de gesprekken.

Toelichting: De dood is in christelijk perspectief geen peilloos diep gat, geen inktzwarte leegte. De dood is een mysterie waar in de loop der eeuwen door gelovigen met wisselende beelden en voorstellingen om heen gecirkeld is. Niet om er grip op te krijgen, maar om tastenderwijs met verbeeldingskracht iets te zeggen, te bidden, te zingen over God, de dood en ons zelf.

Praktische aanpak:  Ik zal een paar centrale teksten, gebeden en liederen uit de christelijke traditie inbrengen, maar de deelnemers worden uitdrukkelijk uitgenodigd zelf ook teksten of liedteksten, dan wel gebeden in te brengen. Samen tasten we af welke betekenis, zin en  troost er in verborgen liggen. Natuurlijk, dat vraagt om respect voor elkaar en openheid bij alle deelnemers.

Inleider
Ds. Wiert Sarolea
 
Data
06 november 2018
15 november 2018
19 februari 2019 
28 februari 2019
 
Contactpersoon
Ds. Wiert Sarolea, wiertwps@kpnmail.nl