Stille Week

Blog
Algemeen

Stille Week

Gisteren is de stille week begonnen. De laatste jaren viel het me op dat het nog niets eens zo eenvoudig is om stilte te brengen in deze dagen voor pasen. Veel dingen in het leven gaan gewoon door en vragen om aandacht. Het lijkt de laatste jaren ook wel steeds meer te worden. Zelfs de Goede Vrijdag is soms al moeilijk te vieren. Hoe anders is het dit jaar. De hele week is stil. Laat de stilte buiten ook stilte bij ons zelf brengen. Laat het lijden van de wereld, van de vele mensen ons bij het lijden van Christus brengen. De benauwdheid van velen ons bij de benauwdheid van Christus aan het kruis. Laten we in de stilte beseffen, dat God ons juist in het lijden nabij is. In de stilte het zachte gekreun van de Heilige Geest horen (Romeinen 8). En laten we Christus navolgen. Met zijn laatste adem riep Hij uit: Vader, in uw handen beveel Ik mijn Geest. Het was een regel uit een psalm. Laten we ons in het lijden deze psalm woorden geven. Iedere dag onze geest in Gods handen leggen.