Uitzien

Blog
Algemeen

Hoelang gaat dit nog duren?
Wanneer kunnen we ons normale leven weer oppakken?
Veel kinderen kijken uit naar het einde van de lockdown, zodat ze weer naar school kunnen, hun vriendjes weer kunnen zien.
Bedrijfsleiders staan te trappelen op hun zaak weer op te starten.
Gelovigen kijken er naar uit dat de kerk weer open kan, dat ze weer kunnen samenkomen.

Uitzien, verwachten.
Ons leven bestaat voor een groot deel uit uitzien, verlangen.
Een kind kijkt al weken van te voren uit naar de verjaardag. Nog zoveel nachtjes slapen.
Studenten kijken uit naar hun diploma.
Ieder heeft zo zijn eigen verlangen.
Momenteel hebben we een wereldwijd probleem. Iedereen in de hele wereld kijkt uit naar het einde van de lockdown, het einde van dit virus. Samen zien we uit.
Het virus geeft een soort band, hetzelfde verlangen.

Wij leven na Pasen, in de tijd voor Pinksteren. We kijken uit naar de herdenking van de uitstorting van de heilige Geest. De Geest die al in deze wereld werkt, Die mensen vernieuwt.
De Geest op zijn beurt leert ons om uit te zien naar Jezus.
Jezus die ons bevrijdt, die ons in de vrijheid zet, zelfs al zijn we in ons eigen huis opgesloten.
Het koninkrijk der hemelen is niet direct tastbaar. Het zit van binnen, in je hart. Het werkt haast onzichtbaar, in stilte.
Wat dat betreft kunnen we leren van onze vervolgde broeders en zusters. Zij mogen niet openlijk samenkomen, zij worden vervolgd. Maar ze voelen zich innerlijk vrij.
Ze zijn jaloers op ons omdat wij vrij het evangelie mogen verkondigen en horen, al is het op een andere manier.
Ondertussen krijgen we ook de gelegenheid om ons te bezinnen op hoe wij hierna met ons leven, met onze aarde, verder willen gaan.
Willen we terug naar het jachtige leven, waarbij de economie alles bepaalde?
Of zijn we bereid de schepping te respecteren, en ons te verwonderen over de Schepper!
Zien we uit naar een leefbare wereld, waarin plaats is voor God?

Gij hebt, o Vader van het leven,
De aarde aan de mens gegeven,
Het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
Om tussen werkelijkheid en dromen
Getuige van uw Geest te zijn. 

(Jan Wit, LB 2013)

Jaap Klaassen