'Dit land, uit wind en water voortgekomen'

Blog
Algemeen

Hieronder staat de tekst van een kerklied dat een aantal jaar geleden speciaal geschreven is voor 4 en 5 mei. Helaas heeft het in 2013 niet de selectiegehaald van liederend die in het nieuwe liedboek zijn opgenomen. De tekst maakt enkel toespelingen op het bekende gedicht van Marsman ‘Denkend aan Nederland’. Het lijkt ij gepast om op dinsdag 5 mei de tekst hieronder weer te geven.

1.Dit land, uit wind en water voortgekomen,
dit lage land, gekleurd met groene zomen,
land waar weleer voor vrijheid is gestreden,
bloeien zal het: een vrijplaats voor de vrede.
Heldhaftig, zij aan zij,
werd in een boos getij
de tyrannie verdreven.
Land, dat het onrecht keert,
dat ons de vrede leert,
waarin wij mogen leven.

2. Dit land, waar nooit voorgoed de nacht kon vallen,
is vaste grond, een open huis voor allen;
zo vaak het uit het donker is verrezen,
blijft het een land om waarlijk thuis te wezen
En vastberaden gaan
wij op de toekomst aan
als goede erfgenamen
van de geschiedenis,
opdat er morgen is
voor allen die hier kwamen.

3. Dit land dat ademt onder wijdse luchten,
biedt ruimte wie in ademnood moest vluchten.
Hier wordt de vreemde met een naam gezegend,
zoals wij zelf het donker steeds ontstegen.
Als koninklijk beleid
staat de barmhartigheid
boven de poort geschreven.
Nog is gerechtigheid
inzet van alle strijd,
opdat wij zullen leven!

De tekst: Sytze de Vries uit de bundel: Zingend Geloven deel V nummer 83

ds.Wiert Sarolea