Schokkend

Blog
Algemeen

Schokkend om te zien hoe in de Verenigde Staten van Amerika een zwarte man door een politieman respectloos wordt gedood, door met zijn knie de hals dicht te knijpen. Begrijpelijkerwijs komen de mensen in verzet. Maar weer in het schokkend om te zien hoe daarbij geweld wordt gebruikt en andermans eigendommen worden vernield.
Schokkend om te zien hoe de president demonstranten met geweld laat verwijderen om voor de kerk van zichzelf een foto te kunnen laten maken met een bijbel in de hand.
Het verzet tegen discriminatie breidt zich verder uit. Ook in Amsterdam wordt gedemonstreerd. Sympathiek. Helaas werden de coronaregels met voeten getreden. De mensen brachten elkaar en anderen in gevaar. Men liep ook hier het risico dat de politie met geweld had moeten optreden
Schokkend dat dit allemaal plaats vindt in de week na Pinksteren.
De zo rijk uitgestorte Geest van Jezus wil ons leren om elkaar te respecteren. Vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht.
Hemelse vrede,
deel u nu mede
aan een wereld die U verwacht!

Jaap Klaassen