Prenataal gesprek

Blog
Algemeen

Niemand zal ontgaan dat er in deze wereld enorm veel aan de hand is. Sommigen kunnen de gedachte aan een eindtijd niet onderdrukken. In de Bijbel is één van de beelden voor de eindtijd een vrouw die in barensnood is. Dat beeld deed me denken aan een verhaal dat Henri Nouwen van een vriend hoorde en in één van zijn boeken opschreef. Het verhaal gaat over een tweeling, een jongen en een meisje die in de baarmoeder een gesprek voeren. Het meisje zegt tegen haar broertje: “Ik geloof dat er leven is na de geboorte”. Het broertje wilde daar niets van weten. “Nee dit is alles wat er is, het is hier donker en prettig. We hoeven niets te doen en worden goed gevoed”. Maar het meisje hield vol. ’Er moet toch meer zijn dan deze donkere plek, er moet ergens licht zijn en ruimte om te bewegen.” Haar tweelingbroer liet zich echter nog steeds niet overtuigen. Na een pauze zei zijn zusje aarzelend. “Er is nog iets, dat ik zou willen zeggen, al ben ik bang dat je dat ook niet zult geloven: ik denk dat we een moeder hebben.” Nu werd haar broertje razend. “Een moeder, een moeder?” riep hij. “Waar heb je het over`”. Ik heb nog nooit een moeder gezien, en jij evenmin. Waar haal je dat idee vandaan? Zoals ik al gezegd heb, er bestaat niets anders dan dit!. Waarom moet je zo nodig meer hebben? We hebben het hier toch niet slecht. Ons ontbreekt hier niets, dus we hebben alle reden om tevreden te zijn.” Zijn zusje was uit het veld geslagen door de reactie van haar broertje en durfde een tijd lang niets meer te zeggen. Toch bleven deze gedachten haar bezighouden en omdat ze niemand anders had om mee te praten dan haar tweelingbroertje zei ze tenslotte: Voel je niet af en toe die samentrekkingen? Het is geen fijn gevoel en doet soms echt pijn. “Ja antwoordde hij: “Wat is daar zo bijzonder aan?”. “Nou” zei het zusje, “Ik denk dat die samentrekkingen ertoe dienen om ons voor te bereiden op de overgang naar een nieuwe plaats, waar het veel mooier is dan hier, waar we onze moeder van aangezicht tot aangezicht zullen zien, lijkt je dat geen mooi vooruitzicht. Haar broertje gaf geen antwoord, misschien zou ze hem daardoor met rust laten.

Dick van de Linde