kerkdienst op de 3e Adventszondag in de Andreaskerk , bediening Heilige Doop.

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 13 december 2015 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst worden er een aantal kinderen gedoopt. De verkondiging gaat over  Elisabeth en Maria die samen over de toekomst van hun kinderen spreken (Lukas 1: 39-56). De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. Wie zich voorbereiden op de dienst kan zich de vraag stellen: in welke opzicht lijken doopouders op Elisabeth en Maria?
In de bijlage vindt een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen
Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.
De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.