kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 10 januari 2016 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

Op 10 januari maken we een begin met een serie preken over het volgen van Jezus. We kijken naar een aantal mensen die door Jezus geroepen worden hem te volgen, in heel verschillende situaties. We volgen deze zondag Simon en Andreas in Marcus 1: 16-31. Wie zich voorbereiden wil op de dienst, kan zich de vraag stellen: waardoor kwamen Simeon en Andreas eigenlijk in beweging? De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. 
In de bijlage vindt u  een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen
Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.
De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.