kerkdienst

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 3 maart 2013 - 9:00
Predikant: 
B.J.D.van Vreeswijk

We leven in de lijdenstijd. In deze periode willen we het lijden van de Heere Jezus op ons in laten werken. Om te ontdekken dat Hij dit voor ons deed.  We leven als gemeente van dit geheim. Daarom moet het lijden van de Heere Jezus steeds weer in het centrum van ons leven staan. Al veel eerder in de Bijbel wordt er over ontzaglijk lijden gesproken, namelijk in de profeet Jesaja. Daar gaat het over een dienaar van God die zwaar lijdt. Deze weken zullen we zien hoe in Jezus dit lijden naar voren komt. Zondagmorgen 3 maart ontdekken we dat zwijgen tot de kern van het lijden van de Heere Jezus behoort. Zwijgen kan je soms heel veel kosten. Dit naar aanleiding van Mattheüs 12: 15-21 en 27: 11-14 en Jesaja 42: 1-11. 

De voorganger in deze dienst is ds. B.J.D. van Vreeswijk. In deze dienst is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6 van het basisonderwijs. De groepen 7 en 8 maken deze keer de dienst in de kerk mee en voor hen is er bijzondere aandacht.

Meer informatie over de liederen volgt nog.